Od 1 kwietnia 2024 r. dofinansowanie w ramach programu będzie można otrzymać wyłącznie na pompy ciepła o potwierdzonej jakości, znajdujących się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

NFOŚiGW pracuje obecnie nad uszczelnieniem tej listy, aby znalazły się na niej wyłącznie urządzenia, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA.

Zmiana ta ma na celu zwiększenie ochrony beneficjentów programu, którzy wybierając urządzenie z listy będą mogli mieć pewność, że w rzeczywistości spełnia ono odpowiednie  parametry techniczne opisane na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na: https://bit.ly/3TUIz6r

Dodaj komentarz