Instalacje fotowoltaiczne działają najbardziej optymalnie kilka godzin w ciągu dnia, między godziną 11.00 a 16.00, czyli podczas największego nasłonecznienia. Oznacza to że w tych godzinach produkują najwięcej energii, która powinna być na bieżąco konsumowana (autokonsumpcja). Niestety są to godziny, gdzie zużycie energii przez nieobecność domowników jest niskie, co powoduje podwyższenie napięcia w sieci a w konsekwencji wyłączanie się falownika.

Również zbyt duże skupisko instalacji fotowoltaicznych obok siebie przyczynia się do tego zjawiska.  Świadome korzystanie z wyprodukowanej energii w godzinach największej produkcji w znacznym stopniu ograniczy zjawisko oddawania energii do sieci, a to spowoduje mniejszy wzrost napięcia elektrycznego. Inną metodą  ograniczenia skutków wyłączania się falownika jest inwestycja w magazyn energii. Magazyn energii ładuje się w czasie gdy instalacji generuje więcej energii niż jest zużywana a rozładowuje się wtedy gdy produkcja jest mniejsza.

Za wartość napięcia w sieci odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej, który zobligowany jest do podjęcia działań, aby to napięcie obniżyć. Do utrzymania sprawności wszystkich instalacji fotowoltaicznych w Polsce potrzebne są jednak rozwiązania systemowe a nie tylko doraźne.

Dodaj komentarz