Nowa ustawa, przyjęta przez senat 31.07.2023 r. gwarantuje, że  limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie o 1 MWh więcej w tym roku, czyli wzrośnie z 2 MWh do 3 MWh.  Rodziny  z osobą niepełnosprawną otrzymają limit zwiększony do 3,6 MWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny – limit wzrośnie do 4 MWh.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że od 1 października 2023 r. podmioty wrażliwe, samorządy oraz sektor MŚP będą objęte niższą maksymalną stawką za energię elektryczną, która zostanie obniżona z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Nowy limit to poziom jaki mają obecnie gospodarstwa domowe, po przekroczeniu ustawowego limitu.

Przyjęte w ubiegłym roku regulacje umożliwiają ponadto zmniejszenie rachunków za energię o 10 proc. w sytuacji, gdy gospodarstwa domowe w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Upust ma zostać uwzględniony na przyszłorocznych rachunkach za energię.

Dodaj komentarz