W piątek 26 maja 2023 roku,  sejm przyjął nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Jak zapewnia rząd, ustawa ma uprościć procedury związane z inwestycjami w sieci energetyczne.

Nowe przepisy mają ułatwić inwestycje spółek energetycznych w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, co ma ogromne znaczenie dla przyłączeń instalacji fotowoltaicznych. A co z mikroinstalacjami, które są podłączone do sieci o niskim napięciu?

Zapewnienia Ministerstwa są, że również ten segment odczuje nową jakość. Najważniejsze zmiany to skrócenie decyzyjności w zakresie zajęcia gruntu pod inwestycję z 12 miesięcy do 6 miesięcy.  Wg ustawodawcy przyjęte zmiany przyczynia się  do skrócenia kluczowych projektów inwestycyjnych, w których niejednokrotnie 80% czasu poświęcone jest przygotowywaniu stosownej dokumentacji inwestycyjnej oraz uzyskiwaniu przez inwestora zgód administracyjnych wymaganych przez prawo.

Dodaj komentarz