Średnia rynkowa cena energii za luty

Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny podały średnią miesięczną cenę energii elektrycznej. To na jej podstawie prosumenci korzystający z systemu net-billing rozliczają się z energii wprowadzanej do sieci – podlega ona wynagrodzeniu po średniej cenie rynkowej z poprzedniego miesiąca.

Zgodnie z danymi PSE, cena energii elektrycznej za luty wzrosła względem poprzedniego miesiąca o 71,03 zł/MWh i wynosi teraz 667,59 zł/MWh.

Oznacza to większe korzyści dla prosumentów rozliczanych w net-billingu, którzy wprowadzają w tym miesiącu energię do sieci.

Ceny w net-billingu za energię wprowadzoną do sieci w tym roku:

  • styczeń – 728,20 zł/MWh,
  • luty – 596,56 zł/MWh,
  • marzec – 667,59 zł/MWh.
Dla biznesu

Fotowoltaika dla firm

Dla domu

Fotowoltaika dla domu

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy