Tel: 22 357 45 00 | info@alians-oze.pl

Krysiak Sp. z o.o.

 • Agnieszka
 • Brak komentarzy

Z przekonaniem możemy polecić firmę usługi firmy Alians Sp. z o.o. wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom gospodarstw rolnych oraz osobom indywidualnym, które planują zakup własnej instalacji fotowoltaicznej.

Zakłady Elektromechaniczne ZEM

 • Agnieszka
 • Brak komentarzy

W imieniu firmy ZEM pragniemy wyrazić pozytywną opinię na temat współpracy z firmą Alians Sp. z o.o. Firma fachowo oraz rzetelnie zaprojektowała oraz zainstalowała instalację fotowoltaiczną o mocy 30,24 kWp.

Veolia Wschód Sp. z o.o.

 • Agnieszka
 • Brak komentarzy

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością i zachowaniem wszelkich zasad sztuki budowlanej. Kontakt z przedstawicielami firmy był nieprzerwany, a pracownicy wykonawcy stanowili wsparcie i udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.

HEBAN Sp. z o.o.

 • pawel
 • Brak komentarzy

Otrzymaliśmy kompleksową informację na temat zasad działania systemu fotowoltaicznego. Przedstawiono nam znakomity projekt techniczny, komponenty zostały dostarczone na czas, a sam montaż przebiegł pomyślnie i terminowo.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. “Przyszłość”

 • pawel
 • Brak komentarzy

Firma Alians Sp. z o.o. z powierzonego zadania wywiązała się należycie, wykazując się dobrą organizacją pracy oraz wysoką fachowością. Firma wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem.

INVEST FHU ROBERT

 • pawel
 • Brak komentarzy

Firma wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem przy realizacji zlecenia. W trakcie pracy nie pojawiły się żadne przeszkody co wynikało z dobrej możliwości kontaktu ze wszystkimi osobami w firmie Alians Sp. z o.o.