Tel: 22 357 45 00 | info@alians-oze.pl

  • Autor: Agnieszka
  • Data:27 sierpnia 2020
  • Brak komentarzy

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością i zachowaniem wszelkich zasad sztuki budowlanej. Kontakt z przedstawicielami firmy był nieprzerwany, a pracownicy wykonawcy stanowili wsparcie i udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.