Najnowsze badanie OZE Index wykonane na zlecenie Alians OZE wskazuje na to, że niemal 40% Polaków rozważa zakup fotowoltaiki w przeciągu kolejnych 12 miesięcy. Ponad połowa z tych osób zamierza dokonać kupna za maksymalnie 6 miesięcy. Motorem napędowym do decyzji o inwestycję w PV dla tych, którzy już posiadają własne źródło prądu na dachu była niewątpliwie dotacja z programu „Mój Prąd”. Znamy już nowe warunki. Sprawdzamy, co się zmieniło.

Rządowy program wsparcia „Mój Prąd” cieszył się dużą popularnością, czego dowodem niewątpliwie jest przedwczesne wyczerpanie środków w II edycji.  Wielu Polaków z niecierpliwością czekało na ogłoszenie warunków III naboru, obawiając się jednocześnie drastycznej zmiany jego wytycznych.

Wysokość dotacji w nowej edycji

Zgodnie z komunikatem wydanym 28.06.2021 największym zaskoczeniem wydaje się być wysokość dotacji –maksymalnie 3000 zł na każdą mikroinstalację. Wielkość instalacji oraz jej parametry pozostały bez zmian, zatem osoby które zakupiły PV o mocy od 2 kW do 10 kW od lutego 2020 roku mogą ubiegać się o dotację.

Wnioski składane mogą być jedynie w formie elektronicznej poprzez Profil Zaufany, również przez pełnomocnika. Oznacza to, że instalatorzy fotowoltaiki mogą w imieniu Klientów wnioskować o dotację na podstawie pełnomocnictwa, co jest zdecydowanym udogodnieniem.

Warto dodać, że pula dostępnych środków jest mniejsza niż w poprzednich edycjach programu. Może się to przełożyć na szybsze zakończenie naboru wniosków. Mimo tego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już zapowiada IV edycję programu, w której szczególnie wspierane mają być rozwiązania magazynowania energii. Jest to niewątpliwie nawiązanie do zapowiadanych zmian prawnych, które mają zlikwidować popularne obecnie rozwiązanie prosumenckie.

Nowa edycja programu „Mój Prąd” zapowiada się zatem równie ciekawie, jak poprzednia. Bez wątpienia przyciągnie ogromne zainteresowanie, również za sprawą wspomnianych wcześniej zmian i rosnących cen komponentów na rynku. Wiele osób czeka z gotowym wnioskiem na możliwość jego złożenia. Dlatego ruch na stronie internetowej programu, w pierwszych dniach lipca, z pewnością będzie wzmożony.

O czym należy pamiętać?

Już teraz warto pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wniosku, aby skrócić czas jego procedowania. NFOŚiGW wskazuje jasno, że czas procesowania błędnie złożonych dokumentów może znacznie się wydłużyć, dlatego warto znać kilka złotych zasad:

  1. Wnioskodawcą może być jedynie osoba posiadająca umowę kompleksową w OSD. Oznacza to, że należy zwrócić uwagę, czy faktury wystawione przez firmę instalatorską są wypisane na właściwą osobę.
  2. Nie należy opłacać instalacji z konta firmowego – bardzo ważna zasada, która sprawiła, że wiele wniosków zostało odrzuconych w poprzednich edycjach. W przypadku tego programu płatnikiem musi być osoba fizyczna.
  3. W tytule przelewu powinien znaleźć się numer faktury – pozwala to szybko i sprawnie identyfikować przelewy poszczególnych Wnioskodawców.
  4. Należy podać wszelkie dane kontaktowe – ułatwi do kontakt pracownikom NFOŚ w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co jednocześnie przyspieszy procedowanie wniosku.

Do rozpoczęcia trzeciego naboru pozostało niewiele czasu, dlatego warto dobrze się przygotować i zebrać wszelkie wymagane załączniki. Na moment pisania niniejszego artykułu Fundusz nie udostępnił jeszcze wzoru wymaganego pełnomocnictwa. A będzie ono niezbędne w przypadku składania wniosku przez  pełnomocnika, dlatego należy śledzić aktualności.

Czy trzeciego nabór do programu dotacji będzie cieszył się dużą popularnością? Czekamy na statystyki po pierwszych dniach od startu!

Dla biznesu

Fotowoltaika dla firm

Dla domu

Fotowoltaika dla domu

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy