Ostatnie lata dla fotowoltaiki w Polsce to „złoty wiek”. Nowe instalacje pojawiają się niczym grzyby po deszczu. Warto jednak pamiętać, że tak jak inne urządzenia zasilane i generujące energię elektryczną, panele fotowoltaiczne wymagają regularnej konserwacji.

Dlaczego PV potrzebują serwisu?

Panele fotowoltaiczne potrzebują profesjonalnego serwisu. Jeśli nie będzie on wystarczająco często przeprowadzany, może to obniżyć wydajność instalacji fotowoltaicznej nawet o kilkanaście procent. W ślad za tym zwiększą się rachunki za prąd. Dodatkowo nieserwisowana instalacja może ulegać usterkom bądź awariom. Może to negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników związane z eksploatacją.

– Jako praktycy zalecamy dokonywać przeglądu i konserwacji instalacji fotowoltaicznej nie rzadziej niż co 2 lata. Warto pamiętać, że taka instalacja znacząco różni się od standardowej instalacji elektrycznej w domu z wymaganym przeglądem co 5 lat. – mówi Jakub Jadziewicz, ekspert rynku energii, Członek Zarządu Alians OZE.

Panele fotowoltaiczne – zakres konserwacji

Zakres konserwacji instalacji fotowoltaicznych jest uzależniony od kilku czynników. Jest to liczba komponentów i falowników. Jeśli w instalacji są dodatkowe urządzenia jak magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, czy liczniki pozwalające monitorować i zarządzać produkowaną energią to też wymagają sprawdzenia. Z kolei w miejscach, gdzie występuje zanieczyszczenie powietrza warto też wykonać mycie modułów.

 

Standardowy przegląd powinien obejmować kilka elementów. Są to m.in. kontrola stanu paneli PV, inwertera, konstrukcji, mocowań, okablowania a takżę weryfikację zabezpieczeń instalacji. Warto sprawdzić kamerą termowizyjną temperaturę na całej powierzchni paneli PV –  czy jest do siebie zbliżona. Poleca się też skontrolować falownik pod kątem aktualizacji fabrycznego oprogramowania. Mogą występować z tym problemy szczególnie w przypadku, gdy jest problem z siecią internetową. Odrębnym zagadnieniem jest także wykonanie pomiarów elektrycznych i ich prawidłowa interpretacja.

 

– Warto sprawdzić informacje, które możemy uzyskać o stanie pracy lub ewentualnych błędach wyświetlanych przez falownik. Jeśli mamy taką możliwość należy porównać te dane z informacjami zawartymi w naszej aplikacji monitorującej produkcję i stan instalacji fotowoltaicznej – przekonuje Jakub Jadziewicz.

Jaki jest koszt konserwacji paneli fotowoltaicznych i całych instalacji?

W przypadku pomieszczeń z instalacją PV, sprawdzenia wymaga stan wentylacji. Ważny jest także dostęp do jej wszystkich elementów, który z biegiem czasu może zostać utrudniony poprzez nieodpowiednio ustawione wyposażenie garażu, domu czy warsztatu.

Na rynku jest wiele wyspecjalizowanych firm zajmujących się serwisem paneli fotowoltaicznych i całych instalacji. W zależności od wielkości instalacji, cena serwisu waha się średnio od 300 do 1000 zł. Do tego często trzeba doliczyć koszt dojazdu ekipy przeprowadzającej konserwację.

Dla biznesu

Fotowoltaika dla firm

Dla domu

Fotowoltaika dla domu

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy