Nowelizacja prawa energetycznego, która wchodzi w życie w tym roku, znosi bariery rozwoju magazynów energii w Polsce. Tego typu rozwiązania stają się coraz popularniejsze na świecie i zaczynają być doceniane w Polsce, ponieważ zapewniają dużą niezależność i bezpieczeństwo w dostawach energii.

Magazyny są ratunkiem przed awariami sieci dystrybucyjnych, co w wielu firmach pozwala na stabilne prowadzenie działalności, ponieważ zapewnia dostawy prądu do czasu przywrócenia normalnego zasilania. Już magazyn energii o pojemności 5 kWh wystarczy na kilka-kilkanaście godzin stabilnego zasilania w energię. Najpopularniejsze akumulatory kwasowo-ołowiowe sprawdzoną się w wielu zastosowaniach. To bezpieczna i niezawodna technologia, stosowana od lat w energetyce, ale też. Dzięki postępowi technologicznemu i rosnącej popularności takich rozwiązań, ceny magazynów energii spadły i  koszt takiej inwestycji zaczyna się od kilku tysięcy złotych, co jest wydatkiem w zasięgu każdej firmy, a nawet gospodarstwa domowego.

Małe magazyny energii elektrycznej nie wymagają żadnej koncesji, a tylko zgłoszenia, co jest dużym ułatwieniem dla posiadaczy takich instalacji. Prosument posiadający magazyn energii do mocy 50 kW informuje Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jaki rodzaj magazynu energii posiada w mikroinstalacji.  Jeżeli moc zainstalowana jest większa niż 50 kW, to takie magazyny OSD wpisuje do rejestru, gdzie znajdą się informacje o podstawowych parametrach technicznych, jak pojemność. Dopiero duże magazyny powyżej 10 MW będą wymagały koncesji.

Nowe prawo energetyczne znosi podwójne naliczanie opłaty sieciowej i dystrybucyjnej dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu.

Otwiera możliwość wykorzystania magazynów energii w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego, racjonalnie reguluje kwestię koncesjonowania, całkowicie wyłącza magazynowanie energii elektrycznej z obowiązku taryfikacji.  Na 30 dni określony został termin na wydanie warunków przyłączenia dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV termin ten wynosi 150 dni.

Opłata za przyłączenie magazynu energii elektrycznej będzie wynosiła połowę rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Dla biznesu

Fotowoltaika dla firm

Dla domu

Fotowoltaika dla domu

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy