Przed nami duże zmiany w fotowoltaice. Ministerstwo Klimatu i Środowiska od początku czerwca konsultuje projekt ustawy, który wprowadza m.in. nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza dla posiadaczy i planujących inwestycje w panele fotowoltaiczne? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE – „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Przed rynkiem PV nowy rozdział.

Zmiany dotyczą nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii dotyczą rozwiązań, które mają na celu poprawę funkcjonowania rynku energii w Polsce. Unia Europejska stawia takie wymagania, które wejdą w życie z początkiem 2022 roku. Dla posiadaczy przydomowych instalacji słonecznych będą to bardzo istotne zmiany.

Nowy sposób rozliczania za czystą energię

Aktualnie prosumenci rozliczają się na zasadach zakładających, że 80% nadwyżki wytworzonej energii odbierają bez kosztów dodatkowych, przy instalacji do 10 kWp. Dla większych instalacji w zakresie 10-50 kWp jest to 70%. Od 2022 roku nadwyżka energii produkowanej i oddawanej do sieci będzie sprzedawana po cenach ustalanych przez Prezesa URE według formuł giełdowych, a odbierana/odkupowana z sieci po cenach pełnych.

Kiedy mówimy o nowym sposobie rozliczenia – będzie ono mniej korzystne od obecnego. Zakładamy jednak, że po 2022 r. jeszcze mocniej zacznie rozwijać się segment magazynów energii. One spowodują, że nadwyżkę energii zmagazynujemy „u siebie” i nie będzie potrzeby oddawania jej po niskiej cenie energii do sieci, a później odkupowania jej łącznie ze wszystkimi certyfikatami, akcyzami i opłatami dystrybucyjnymi. Możliwy za to będzie pobór tej nadwyżki z magazynu energii, który będzie działał razem z instalacją. Przewiduję, że będzie to optymalne rozwiązanie dla klientów.” – tłumaczy Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE.

Skąd zmiany w Prawie energetycznym?

Dla niektórych jest to mocny zwrot akcji, ale osoby z branży nie są już tak zaskoczone. Aktualne propozycje nowelizacji to wymóg i oczekiwanie Unii Europejskiej, które są dosyć oczywistym następstwem sytuacji rynkowej. Dotychczasowe rozwiązanie było tymczasowe i na zachętę, właśnie po to były proponowane wszystkie programy dotacyjne dla klientów i system upustów. W tym momencie fotowoltaika jest już mocno rozwiniętym segmentem i stąd koniec tego typu wsparcia. Poza tym, spółki obrotu energią, które finansują programy wg zasady prosumenta, są dość mocno niezadowolone – co głośno komunikują. Dopłacają one wysokie sumy do formuły prosumenta, a jak możemy się spodziewać jest to dla nich nieopłacalne.

Co zatem teraz czeka prosumenta?

Dobrą wiadomością jest to, że ogłoszono planowane zmiany z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu branża i klienci mogą odpowiednio na to zareagować i się przygotować. Wszyscy Ci, którzy chcą skorzystać z tej atrakcyjnej prosumenckiej formy, mają czas do końca grudnia na zamontowanie oraz podłączenie instalacji. Taka sytuacje jest dosyć komfortowa.

Jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, panele fotowoltaiczne będą się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem klientów do końca roku. Już w tej chwili widzimy, że tematy które były przez nich odkładane na później zaczynają wracać. Klienci z pewnością zdecydują się na montaż, aby mieć z jednej strony możliwość skorzystania jeszcze z dotacji „Mój Prąd”, a z drugiej załapać się na zasady rozliczenia na zasadzie prosumenta. Oznacza to, że jeżeli klient podpisze umowę i podłączy swoją instalację do końca 2021 r., to zasady prosumenta będą go obowiązywać przez następne 15 lat. Jest to zatem dobra i zachęcająca wiadomość dla rynku. Druga wiadomość, to zasygnalizowany kierunek, w którym będzie podążała fotowoltaika, tj. przestawienie na magazyny energii.

Według mnie, jeśli rząd wprowadzi dotacje na magazyny energii w ramach programu „Mój Prąd”, to nowe zasady odsprzedaży nadwyżek energii bardzo mocno zwiększą zapotrzebowanie na ten produkt. Technologia magazynowania energii bardzo mocno się rozwija, a ceny systematycznie spadają. Dlatego magazyny staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej. Technologia ta będzie zdobywała coraz większe uznanie wśród klientów i będzie coraz szerzej ofertowana. Razem z naszym partnerem FoxESS już od lipca będziemy mieli dostępne rozwiązania magazynów energii, tak aby testować różne ich możliwości a także ofertować je klientom. Staramy się być gotowi na nadchodzące zmiany legislacyjne. Nie widzę przyszłości fotowoltaiki w czarnych barwach – wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że będziemy ją dalej proponować wraz z dobrymi rozwiązaniami takimi jak właśnie magazyny energii.” – podsumowuje Jakub Jadziewicz.

 

 

 

 

Dla biznesu

Fotowoltaika dla firm

Dla domu

Fotowoltaika dla domu

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy