Ceny energii elektrycznej w Polsce 

Polska energia elektryczna należy do najdrożej wycenianej w Europie. W ubiegłym roku Polska wyprzedziła Grecję pod względem cen hurtowych energii elektrycznej – średnie ceny energii elektrycznej w tym okresie w naszym kraju wynosiły ponad 46 euro/MWh, co oznacza, że były najwyższe w całej Unii Europejskiej. To cena aż o połowę wyższa niż w sąsiednich Niemczech.  

Co wpływa na ceny energii elektrycznej?

Pandemia COVID-19 nie spowodowała znacznych zmian na rynku energii. Zużycie energii utrzymuje się na wysokim poziomie, a to powoduje, że popyt na energię na rynku hurtowym nie spada.

Ceny energii elektrycznej podbijają też drożejące uprawnienia do emisji CO2, które dla polskiej energetyki, opartej w większości na węglu, będą stanowić coraz większy koszt. Od początku roku 2021 uprawnienia drożeją z powodu mroźnej zimy. W dłuższym okresie ten wzrost będzie jeszcze bardziej znaczący, na co wpływ ma polityka klimatyczna. Cel klimatyczny Unii Europejskiej zakłada redukcję emisji o 55% do 2030 roku, co przełoży się na ograniczenia emisji CO2 w energetyce i przemyśle. Dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest więc nieunikniony. W ciągu najbliższych dziesięciu lat możemy spodziewać się ponad dwukrotnego wzrostu ich wyceny – z dzisiejszego poziomu ok. 34 euro/tonę CO2 do 76 euro/tonę CO2 w 2030 roku. Polska energetyka, która dopiero przygotowuje się do koniecznej transformacji, bardzo mocno odczuje ten koszt.

Energia ze źródeł odnawialnych?

Taniej jest wytwarzać energię elektryczną z gazu niż z węgla kamiennego, a jeszcze lepiej – z odnawialnych źródeł energii. W całej Europie już od ponad dekady w godzinach, w których można liczyć na sporą produkcję energii z wiatru lub słońca, ceny hurtowe spadają. W sytuacji, gdy można ograniczyć produkcję energii z najdroższych źródeł, ceny hurtowe są wyznaczane przez tańsze OZE. Polska ma jednak jeden z najniższych odsetków udziału OZE o zerowych kosztach krańcowych w produkcji energii w Europie – zaledwie około 13%. Większość godzin ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są wyznaczane przez drogie i nieefektywne elektrownie węglowe.

Ceny energii elektrycznej w 2021 roku

Hurtowe ceny energii elektrycznej przekładają się wprost na droższy prąd dla polskich firm. Odbiorcy biznesowi, kupując energię na warunkach rynkowych, nie są chronieni cenami regulowanymi. W efekcie muszą liczyć się ze znacznie większym wzrostem rachunków za prąd niż gospodarstwa domowe.

Od tego roku koszty energii ponoszone przez polskich przedsiębiorców wzrastają jeszcze bardziej, ponieważ do energii elektrycznej pobranej w godzinach szczytu dochodzi opłata mocowa wynosząca 76,2 zł netto za MWh. W praktyce firmy zapłacą dodatkowe 0,0937 zł brutto za każdą kWh pobraną w dni robocze od godziny 7 do 22. Oznacza to, że w typowym tygodniu (bez dni świątecznych) opłatą mocową objęte zostanie ok. 45% czasu. To będzie miało poważny wpływ na koszty i konkurencyjność polskich przedsiębiorców. Dodatkowe roczne koszty z tytuły opłaty mocowej mogą wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a w dużych firmach nawet więcej.

Przedsiębiorcy nie mają zbyt dużych możliwości szybkiego obniżania rachunków za prąd. Mogą oczywiście wprowadzić modyfikacje w organizacji pracy, tak aby nie pobierać energii w godzinach szczytowego na nią zapotrzebowania. Taka reorganizacja wymaga jednak dużych dostosowań w organizacji produkcji. 

Fotowoltaika – najlepszy wybór

Prostym rozwiązaniem jest inwestycja w fotowoltaikę oraz w magazynowanie energii. Ostatni rok przyniósł prawdziwy boom na takie inwestycje. Panele fotowoltaiczne można szybko i łatwo zamontować, są więc naturalnym rozwiązaniem, po które firmy powinny sięgnąć w pierwszej kolejności. Właściciele mikroinstalacji o mocy do 50 kW korzystają z rozliczenia wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej jako prosumenci. Przedsiębiorstwa, gdzie koszty energii elektrycznej są znaczne, inwestują w większe instalacje o mocy kilkuset kilowatów, a nawet kilku megawatów. Do inwestycji w fotowoltaikę zachęcają przede wszystkim malejące koszty tej technologii oraz duży wybór dostępnych rozwiązań, które łatwo można dostosować do potrzeb danego odbiorcy energii.

Dla biznesu

Fotowoltaika dla firm

Dla domu

Fotowoltaika dla domu

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy