7 lipca bieżącego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, dzięki której mniejsze elektrownie fotowoltaiczne od 50 kWp do 150 kWp nie będą wymagały pozwolenia na budowę, co znacznie skróci czas ich postawienia. Dotyczy to nie tylko fotowoltaiki, ale również pomp ciepła oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Zachowany został warunek, zgodnie z którym dla instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kWp stosowany jest obowiązek uzgodnienia projektu tej instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej już we wrześniu bieżącego roku.

Dodaj komentarz